Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vynakládáme veškerou náležitou péči, aby vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány.

Vaše osobní údaje zpracováváme plně ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s níže uvedenými zásadami. 

my-renault-test-image-01.jpg.ximg.l_12_m.smart.jpg

Správce osobních údajů

Renault Česká republika, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 – Praha 8, IČ: 601 92 801

Prodejce autorizované sítě Dacia - Louda Auto a.s. se sídlem Choťánky 166, 290 01 Poděbrady, IČ: 48358714

Dle smluvního ujednání mezi Renault Česká republika, a.s. a každým jednotlivým prodejcem autorizované sítě Dacia, jsou oba tzv. společní správci


Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje získané na základě elektronického kontaktního formuláře na stránkách www.renault.cz, chatu a telefonické zákaznické linky, jsou následující:

 • Realizace testovací jízdy
 • Realizace zapůjčení vozidla
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o informace týkající se nového vozidla
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o informace týkající se servisní prohlídky a žádosti o termín návštěvy servisu
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o zaslání brožury
 • Registrace k odběru novinek (zasílání emailu obsahujícího newsletter)
 • Vyřešení požadavku reklamace
 • Poskytnutí informací na základě žádosti o informace o probíhajících marketingových kampaních, aktuálních cenových nabídkách a dalších relevantních informací
 • Poskytnutí obchodní nabídky na výrobky a služby správce
 • Zasílání marketingových informací přímo souvisejících se zakoupeným produktem/službou
 • Průzkum spokojenosti s našimi výrobky a službami
 • Uzavření smlouvy na nové vozidlo
 • Uzavření smlouvy na servisní služby
 • Uzavření smlouvy na nákup náhradních dílů
 • Zasílání přímého marketingu, průzkumu trhu a spokojenosti zákazníků

Právní základy zpracování osobních údajů získaných pro výše uvedené účely jsou následující:

 • smlouva
 • souhlas pro přímý marketing a průzkum trhu a spokojenosti zákazníků
 • oprávněný zájem

Osobní údaje, které zpracováváme

Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa);

Lokalizační údaje – zejména: IP adresy, informace o použitém zařízení, návštěva webových stránek (cookies)


Předání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím našich zaměstnanců a dále prostřednictvím pověřených zpracovatelů, zejména pak prostřednictvím poskytovatelů zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur průzkumu spokojenosti klientů, poskytovatelů IT řešení a softwarů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči Renault propojenými osobami.  V rozsahu a pro účely výše uvedené je správce oprávněn předávat tyto osobní údaje jiným subjektům patřícím do skupiny RENAULT a jejich smluvním zpracovatelům.

Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údajů o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Máte dále právo žádat o opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a o výmaz osobních údajů.
   
 • Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytl(a). Správce poskytne na základě žádosti tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
   
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z uvedených účelů odvolat. Pro odvolání souhlasu je nezbytné specifikovat účel, pro který je souhlas odvoláván a zaslat jej na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn(a) vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [javascript protected email], tel.: 234 665 125).

Kontakt

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit:

na Renault [javascript protected email],

a/nebo přímo na autorizovaného prodejce Louda Auto a.s. [javascript protected email] dle preference subjektu údajů.


Musím své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je však ve většině případů podmínkou splnění vašeho požadavku dle účelu zpracování. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel zpracování, nebudeme schopni ve většině případů váš požadavek zpracovat.

Svůj nesouhlas nám můžete vyjádřit na [javascript protected email] nebo přímo v příslušném kontaktním formuláři. V takovém případě však nebudete následně kontaktováni.


Jak dlouho budou osobní údaje uloženy?

 • Žádost o informace – 3 roky od zaslání žádosti
 • Stížnost/reklamace – 9 let od vyřešení stížnosti/reklamace
 • Uzavření smlouvy – 10 let ode dne uzavření smlouvy
 • Souhlas – 10 let od udělení souhlasu

Zabezpečení osobních údajů

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom zajistili ochranu a zachovali bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Používáme například tato opatření:

 • Přísně omezený osobní přístup pouze pro specifikované účely
 • Šifrování osobních údajů
 • Instalace firewallů, které znemožňují neoprávněný přístup

Cookies

Cookie je textový soubor, který každá navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče uživatele. Soubor cookie umožňuje webové stránce zaznamenávat informace o návštěvě uživatele, například uživatelské nastavení či preferovaný jazyk. Cílem využívání souborů cookies je mj. maximálně usnadnit a zpříjemnit uživatelský zážitek při procházení webových stránek a to i návšetěv budoucích. Soubory cookies jsou proto velmi důležite, bez jejich používání by bylo procházení webu mnohem složitejší a uživatelsky méně příjemné.

Soubory cookies nám slouží primárně k tomu, abychom vám mohli poskytnout optimální službu a především individualizovaný obsah, neumožňují však identifikaci fyzické osoby.

Přečtěte si o více o typech souborů cookie, které RC Louda Auto a skupina Renault používá, případně její partneři tyto soubory cookie využívají např. v reklamě.

Neváhejte a přijďte objevit novou modelovou řadu vozů Dacia 

Rezervace testovací jízdy Objednávka servisu online Ceníky a brožury Kontakty

Prodáváme vozy značek
×